Guide til speed ramp effekt Final Cut Pro X Step 1 Vælg file/fil New/ny Library/bibliotek Step 2 Navngiv library/bibliotek Tryk save/gem Step 3 klik importer medie eller tryk (cmd+i) Vælg filerne som skal importeres klik importer Step 4 Vælg file/fil New/ny Projekt Step 5 Navngiv projekt Tryk ok Step 6 Træk den importerede fil ned
Read more